Home arrow Κ.Π.Ε. Σουφλίου arrow Δίκτυα arrow Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Μετάξι»
Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Μετάξι»

Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης « Το Μετάξι »

ethnikodiktyometaxi

Εισαγωγή

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα πρέπει να επικεντρώνεται σε πρακτικά προβλήματα, να έχει τον απαραίτητο επιστημονικό χαρακτήρα, να συνεισφέρει στην κοινωνική ευημερία διακρίνοντας τους τρόπους και τις πρακτικές για να την πετύχει. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ενσωματώνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: αλλάζει στάσεις και συμπεριφορές, παρέχει ικανότητες και εμπειρία, εδραιώνει αξίες και οράματα, ενθαρρύνει την αποφασιστικότητα και τη δράση, δημιουργεί υπεύθυνη στάση και δεσμεύσεις.

Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα συστατικά για την λειτουργία ενός δικτύου. Ενός δικτύου που στοχεύει στην ανάδειξη ξεχασμένων πρακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον, στην ανάδειξη και στο συνδυασμό αειφορικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος που είναι πια μονόδρομος για την κοινή πορεία ανθρώπου και φύσης. 

Το ζήτημα για την Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι η διατήρηση των παραγωγικών τομέων που διαθέτει σε οικονομικά υγιές μέγεθος και με μορφή που να μη είναι επιζήμια από οικολογική και περιβαλλοντική άποψη. Οι αειφορικές οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να βασίζονται σε ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και φυσικά να βελτιώνουν τηνποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Η σηροτροφία αποτελεί μια σύγχρονη εκτροφή αειφορικής ανάπτυξης και το μοντέλο του μεταξοσκώληκα τον ορισμό της εκτροφής που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον ,προσφέρει άψογα μοντέλα ανακύκλωσης και διαχείρισης των προϊόντων του. Προσφέρει επίσης λεωφόρους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας γιατί έρχονται σε επαφή μ'αυτό που έχει ζωή και με τα μικρά θαύματα που κάνει ο μεταξοσκώληκας στη σύντομη ζωή του. Μέσα από ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων τα παιδιά γίνονται εκτροφείς, ερευνητές, αρχιτέκτονες αντιπρόσωποι των περιοχών τους στο εξωτερικό, ανταλλάσουν φιλίες και συνεργασίες με συναδέλφους τους από μακρινές γωνιές του πλανήτη, ανοίγουν νέους δρόμους μάθησης και ακολουθούν τα ίχνη του μεταξιού στο χρόνο.

Η συνεισφορά των δικτύων τα τελευταία χρόνια στη γνώση, την επικοινωνία, στη συμμετοχή των μαθητών στα περιβαλλοντικά προβλήματα, στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, στην αναζήτηση και προσέγγιση του βέλτιστου αποτελέσματος, είναι πολύτιμη.

Το Κ.Π.Ε Σουφλίου στη βάση αυτή προτίθεται να δημιουργήσει εθνικό δίκτυο με θέμα το μετάξι. Ήδη η ανταπόκριση που υπάρχει από σχολεία όλων των βαθμίδων είναι μεγάλη. Το ίδιο ισχύει και για τους συνεργαζόμενους φορείς όπου πανεπιστημιακά ιδρύματα ερευνητικά κέντρα, πρεσβείες και προξενεία αλλά και συνεργαζόμενοι φορείς του εξωτερικού εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο δίκτυο.

Θεματικοί άξονες του δικτύου μεταξύ άλλων είναι ο ρόλος και η συμβολή του μεταξιού στην ανάπτυξη ενός τόπου, η πορεία του μέσα στο χρόνο, η βιομηχανική του κληρονομιά, η μεταποίηση των προϊόντων, η καλλιέργεια της μουριάς, η παλαιά και συγχρονη εκτροφή του μεταξοσκώληκα, η δυναμική και αποδοτική δευτερεύουσα απασχόληση προς νέους τομείς σηροτροφίας, προοπτικές και μέλλον της μεταξουργίας στην Ελλάδα.

Σκοπιμότητα ίδρυσης δικτύου

Το Κ.Π.Ε. Σουφλίου βρίσκεται στη μοναδική πόλη του μεταξιού στην Ελλάδα. Αναπόφευκτα το βάρος και οι απαιτήσεις της πλούσιας πολιτιστικής και βιομηχανικής κληρονομιάς είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Ο κίνδυνος της εξαφάνισης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πολιτισμού μας αλλά και η λήθη της τοπικής ιστορίας συνηγορούν στη δημιουργία αυτού του δικτύου, όπου κάθε γεωγραφική περιοχή που συμμετέχει στο δίκτυο έχει τη δυνατότητα να αναδείξει την ταυτότητα της και την έμμεση ή άμεση σχέση που έχει ή είχε διαχρονικά με το μετάξι. Επίσης η στροφή των νέων προς νέες δυναμικές καλλιέργειες έστω και δευτερεύουσες είναι στις προθέσεις του δικτύου. Τέλος υπάρχει μεγάλη στήριξη και βοήθεια από διαφόρους φορείς της τοπικής κοινωνίας όπως ο Δήμος Σουφλίου, η Δημοτική επιχείρηση σηροτροφίας, το Μουσείο Μέταξας Σουφλίου, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματίες και ιδιωτικοί φορείς της περιοχής. Τίτλος Δικτύου: « Το Μετάξι »

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες και Θεματολογία

 1. Μύθοι και Παραδόσεις
 2. Η πορεία του μεταξιού στο χρόνο Αρχαία Ελλάδα - Βυζάντιο - Δύση - Τουρκοκρατία - Ελλάδα νεότερων χρόνων.
 3. Εκτροφή Μεταξοσκώληκα Στάδια εκτροφής - Πειραματικές εκτροφή - Εκτροφή διαφόρων ειδών μεταξοσκώληκα.
 4. Μεταποίηση Οικιακή - βιομηχανική - καλλιτεχνική - εμπορική επεξεργασία και εκμετάλλευση του κουκουλιού. Αναπήνιση, καλάμισμα, ύφανση, βάψιμο, φινίρισμα .
 5. Καλλιέργεια μουριάς και μορεώνων.6. Καλλιέργεια μουριάς και τοπικές κοινωνίες.
 6. Αρχιτεκτονική κουκουλόσπιτων και μεταξουργείων.
 7. Ιστορία και βιομηχανική κληρονομιά μεταξουργείων.
 8. Νέοι τομείς σηροτροφίας. Δευτερεύουσα δυναμική απασχόληση.
 9. Έρευνα - προοπτικές- μέλλον της μεταξουργίας στην Ελλάδα.
 10. Συνάντηση πολιτισμού και θρησκείας με το μετάξι.
 11. Εναλλακτικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης βασισμένες στο μετάξι.
 12. Οικιστική οργάνωση και οικονομική ενασχόληση με την παραγωγή μεταξιού.
 13. Συνεργασία - ανταλλαγές απόψεων και συμπερασμάτων, κοινές δράσεις με ιδρύματα , πανεπιστήμια, μουσεία και σχολεία σε χώρες του εξωτερικού με παράδοση στο μετάξι

Στόχοι και σκοποί του δικτύου

 1. Να γνωρίσουν οι μαθητές από κοντά τον μεταξοσκώληκα και το μετάξι.
 2. Να κατανοήσουν την αξία του και τη θέση του ως πρότυπο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.
 3. Να αποκτήσουν θετικές συμπεριφορές και στάσεις σε κάθε προσπάθεια διατήρησης παραδοσιακών τεχνικών ανά-πτυξης που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
 4. Να ανακαλύψουν άψογες διαδικασίες ανακύκλωσης από την εκτροφή μεταξοσκώληκων.
 5. Να προσανατολιστούν επαγγελματικά σε δευτερεύουσες αποδοτικές καλλιέργειες.
 6. Να ακολουθήσουν την πορεία του μεταξιού μέσα στο χρόνο.
 7. Να εκτιμήσουν την βιομηχανική κληρονομιά του. Να δώσουν νέες προοπτικές στη μεταξουργία.
 8. Να επικοινωνήσουν, να δημιουργήσουν, να συνεργαστούν, και να αναδείξουν τις ικανότητες τους κινούμενοι στα πλαίσια του δικτύου κι όχι μόνο.
Μεθοδολογία

Ενδεικτικές διδακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του δικτύου μεταξύ άλλων είναι και οι Μέθοδος Project, Επίλυση προβλήματος , εργασίες πεδίου, παιχνίδια ρόλων.

Διάρκεια Δικτύου

Το δίκτυο έχει τριετή διάρκεια .Η λειτουργία του ξεκινά από το σχολική περίοδο 2007-2008 και τελειώνει τη σχολική περίοδο 2009-2010.

Συντονιστικός Φορέας

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου

Συντονιστική Επιτροπή Δικτύου
Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω άτομα :

 • Μπουτάκης Γεώργιος Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Σουφλίου Πρόεδρος
 • Kούβελου Μαρίζα Εκπρόσωπος Υ.Π.Ε.Π.Θ / ΣΕΠΕΔ Αντιπρόεδρος
 • Tσιροπούλου Σοφία Υπεύθυνη Δ/θμιας Εκπ/σης Ν.Έβρου Γραμματέας
 • Μπαϊρας Χαράλαμπος Αναπληρωτής Υπεύθυνου Κ.Π.Ε. Σουφλίου Ταμίας
 • Τσιγγενοπούλου Ευαγγελία Αναπληρώτρια Υπεύθυνης Κ.Π.Ε. Έδεσσας Μέλος
 • Ηλιοπούλου Βασιλική Αναπληρώτρια Υπεύθυνης Κ.Π.Ε. Καλαμάτας Μέλος
 • Ντιβέρη Πανάγιωτα Αναπληρώτρια Υπεύθυνης Κ.Π.Ε Κίσσαβου- Μαυροβούνιου Μέλος
 • Κούρτη Ιωάννα Μέλος Κ.Π.Ε. Ακράτας Μέλος
 • Καλεράντε Ευαγγελία Υπεύθυνη Π.Ε Α/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής Μέλος

Συνεργαζόμενα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Το Κ.Π.Ε. Σουφλίου συνεργάζεται με τα παρακάτω κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τα οποία είναι συνεργαζόμενα κέντρα για τα σχολεία των νομών εμβέλειας τους.

 1. Κ.Π.Ε. Ακράτας
 2. Κ.Π.Ε. Έδεσσας
 3. Κ.Π.Ε. Καλαμάτας
 4. K.Π.Ε. Κίσσαβου - Μαυροβουνίου
 5. Κ.Π.Ε. Νάουσας
 6. Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης Χίου
              

Συνεργαζόμενες Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης ( δια των Υπευθύνων )

Το Κ.Π.Ε. Σουφλίου συνεργάζεται με τους παρακάτω Υπεύθυνους Π.Ε. οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα σχολεία των νομών εμβέλειας τους.

 • Παλαβουζόπουλος Αλέξανδρος Υπεύθυνος Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Έβρου
 • Φράγκου Ελισάβετ Υπεύθυνη Π.Ε Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας
 • Οικονομίδου Αικατερίνη Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας
 • Δημοπούλου Μαρία - Μπάμπιλα Ελένη Υπεύθυνες Π.Ε Α΄ Δ/νσης Αθηνών
 • Μιχελάκη Δέσποινα - Φαρμάκης Ιωάννης Υπεύθυνη-ος Π.Ε. Δ/θμιας Δυτ. Θεσ/νίκης
 • Γεωργουσοπούλου Πολυξένη Υπεύθυνη Π.Ε Α/θμιας Εκπ/σης Ν.Λακωνίας

Οι συμμετοχές των Κ.Π.Ε. και των Υπευθύνων Π.Ε θα παραμείνουν ανοιχτές για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου.

Συνεργαζόμενοι Φορείς του Δικτύου

 1. Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε Κομοτηνής Κυπριώτης Ευριπίδης Δντής ΕΘΙΑΓΕ Κομοτηνής Αντιπρόεδρος BACSA (Baltic and Caspian Silk organization )
 2. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Χαριζάνης Πασχάλης Καθηγητής
 3. ΤΕΕΠΗ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Δημητρίου Αναστασία Επίκουρη καθηγήτρια
 4. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Αραμπατζής Γαρύφαλλος Λέκτορας
 5. Μουσείο Μέταξας Σουφλίου Μπίκου Δήμητρα Υπεύθυνος
 6. Δήμος Σουφλίου Δεμερτζής Μάριος Γεωπόνος
 7. Δημ. Επιχείρηση Σηροτροφίας Σουφλίου Μαμούγκας Δημήτριος Πρόεδρος
 8. Πολιτ. Σύλλογος « Η χρυσαλίδα » Τσακίρης Γεώργιος Πρόεδρος
 9. Πρεσβεία Κίνας
 10. Πρεσβεία Ινδιών
 11. Πρεσβεία Ιαπωνίας
 12. Γενικό Προξενείο Γαλλίας
 13. National Park of les Cevennes in France

Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες

 1. Dr. Γουρίδης Αθανάσιος Πολιτιτικός Μηχανικός - Αρχαιολόγος Ελλάδα
 2. Dr. Ole Zethner and Rie Koustrup Εντομολόγοι Δανία
 3. Dr. Paul Pace Βιολόγος- Υπεύθυνος Κέντρου Περ. Εκπ/σης - Έρευνας Μάλτα
 4. Michael Cook Ερευνητής Η.Π.Α,
 5. Μπαντιανίδης Χρήστος Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής BACSA ( Baltic and Caspian Silk organization ) και Πρόεδρος των σηροτρόφων Ν. Έβρου.
 6. Ανδρεάδου Ρούλα Φιλόλογος - Μεταφράστρια - Συγγραφέας

Οι συμμετοχές των συνεργαζόμενων φορέων και ειδικών συνεργατών του δικτύου θα παραμείνουν ανοιχτές για όλητ η διάρκεια λειτουργίας του δικτύου.

Συμμετοχές Σχολείων

Στην πρόθεση δημιουργίας εθνικού δικτύου για το μετάξι έχουν εκφράσει επιθυμία να συμμετάσχουν άμεσα 37 σχολεία όλων των βαθμίδων πανελλαδικά.

Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Π.Ε. Σουφλίου

 1. Μπαϊρας Χαράλαμπος
 2. Αλεξούδης Ιωάννης
 3. Κουτσούλας Ηλίας
 4. Μπιστίνας Γρηγόριος

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δικτύου

Ετήσια εκπαιδευτικά σεμινάρια - συναντήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών του δικτύου για τις οποίες θαυπάρχει πρόβλεψη από το Τεχνικό Δελτίο του Κ.Π.Ε. Σουφλίου. Έκδοση νέου βιβλίου για το μετάξι, κατασκευές χρήσιμες και υποστηρικτικές για τις διάφορες εκτροφές , CD ROM, μια πολυμεσική εφαρμογή για το μετάξι, σύμπραξη του Κ.Π.Ε. Σουφλίου με εκπαιδευτικά ιδρύματα, DVD ταινιών, μία παραγωγή του Κ.Π.Ε. Σουφλίου και μία σε συνεργασία με την ΕΡΤ Α.Ε. Τετράδια εργασιών, ημερολόγιο εκτροφής σηροτρόφου, και μερικά βασικά εργαλεία. Επίσης βιβλία και εργασίες των συνεργατών του δικτύου όπου κάποια από αυτά είναι και στην ιστοσελίδα του Κέντρου. Fora συζητήσεων και επικοινωνία άμεση των σχολείων για την επίλυση ή την κοινή αναζήτηση θεμάτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του δικτύου, μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Π.Ε. Κινητοποίηση των πρεσβειών και των συνεργατών του δικτύου για επικοινωνία μέσω του διαδικτύου σχολείων του εξωτερικού. Ήδη υπάρχει ικανός αριθμός σχολείων μέσα από επαφές με Συντονιστές γραφείων εξωτερικού. Το περισσότερο υλικό που έχει δημιουργηθεί από το Κ.Π.Ε Σουφλίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, και θα δοθεί στα σχολεία του δικτύου υπό μορφή εκπαιδευτικής βαλίτσας.

Επικοινωνιακό Πλαίσιο Δικτύου

Η προετοιμασία για την ίδρυση του δικτύου έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Το Κ.Π.Ε. Σουφλίου έχει έρθει σε συνεννόηση με εκπαιδευτικά ιδρύματα, τοπικούς φορείς και σχολεία. Επίσης έχουν γίνει καταχωρήσεις στον τύπο και έχουν δοθεί πρόσφατα συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς για την πρόθεση δημιουργίας εθνικού δικτύου με θέμα το μετάξι. Με τη δημιουργία του εθνικού δικτύου προβλέπονται συναντήσεις της συντονιστικής επιτροπής και των συνεργαζόμενων φορέων και την επόμενη χρονιά συναντήσεις εκπαιδευτικών του δικτύου. Τέλος υπάρχει πρόβλεψη για έκδοση θεματικών ενοτήτων για το μετάξι και έκδοση των εργασιών των σχολείων που θα συμμετέχουν.

Διαδικασίες Αξιολόγησης

Αρχική Αξιολόγηση
Συναντήσεις εργασίας και εξέταση των αιτήσεων και προυποθέσεων των σχολείων.
Σχέδια εργασίας και διερευνηση μεθοδολογικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.
Επίσης διερεύνηση θέσεων προοπτικών,στάσεων και προσδοκιώνγια το δίκτυο μαθητών και εκπαιδευτικών.
Διαμορφωτική Αξιολόγηση
Με τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας του δικτύου αξιολόγηση των στόχων που τέθηκαν ανάλυση των αποτελεσμάτων και διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των στόχων.
Τελική Αξιολόγηση
Στο τέλος λειτουργίας του δικτύου διαδικασίες αξιολόγησης για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν συνολικάστη διάρκεια του δικτύου.

Χρηματοδότηση Δικτύου

Με την αναμόρφωση του νέου Τεχνικού Δελτίου του Κ.Π.Ε. Σουφλίου θα υπάρξει πρόβλεψη για την πλήρη υποστήριξη του δικτύου με συναντήσεις και σεμινάρια εκπαιδευτικών, εκδόσεις εργασιών του δικτύου, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και γενικά κάθε συμβατικής υποχρέωσης προς το δίκτυο.

Κ.Π.Ε ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 • Γιανα δείτε τα σχολεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο " To Mετάξι ", κάνετε κλικ εδώ .
 • Για να κατεβάσετε το πρωτόκολλο συνεργασίας, κάνετε κλικ εδώ .
 • Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής, κάνετε κλικ εδώ .


.
Εικόνες από το Σουφλί
Art.jpg
Προσθήκη στα Αγαπημένα
 
 
copyright
epeaek